Інформація для учасників програм Держмолодьжитла в АР Крим та Севастополі

У зв’язку з тимчасовою окупацією території АР Крим та м. Севастополя, враховуючи вимоги Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» і «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» просимо громадянучасників всіх програм, що реалізуються Фондом і його регіональними управліннями (пільгового кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів та ін.), які  проживають на території АР Крим і м. Севастополя або  проживали та переселилися  з неї у зв’язку із її тимчасової окупацією, звернутись до будь-якого, за Вашим вибором, регіонального управління/іпотечного центру Держмолодьжитла на континентальній частині України для організації подальшої співпраці.

Вам необхідно прибути особисто до регіонального управління/іпотечного центру Держмолодьжитла на континентальній частині України у робочий час регіонального управління/іпотечного центру та подати заяву за примірною формою, що додається.

При собі необхідно мати такі документи:

Для позичальників, що отримали пільгові кредити:

  1. Документ, що посвідчує особу;
  2. Оригінал кредитного договору.

Для учасників програм здешевлення вартості іпотечних кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки комерційних банків (постанова КМУ № 343 та № 853):

  1. Паспорт громадянина України, а також копії документів, що підтверджують громадянство, членів сім’ї, на яких розраховувалась державна підтримка.
  2. Довідка про ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  3. Оригінал договору про надання часткової компенсації процентів.

 

Тел. для довідок: (044)  270 64 55, (044)  278 59 60

 

Примірна форма заяви для позичальників, що отримали пільгові кредити в РУ Фонду

________________ регіональне управління/іпотечний центр

Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний
Фон д сприяння молодіжному житловому будівництву»

___________________________________________________________
(адреса регіонального управління)
___________________________________________________________

___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові позичальника)

___________________________________________________________
(адреса)
___________________________________________________________

 

ЗАЯВА

Я, ___________________(ПІБ)___________________________ , повідомляю, що між мною

та ____________________________________________ було укладено кредитний договір від ________________ № _____________.

У разі необхідності, на вимогу Держмолодьжитла (його регіонального управління) мною будуть надані документи, що стосуються прав та зобов’язань за вказаним договором, необхідні для  продовження співпраці.

Бажане місце обслуговування на континентальній частині України – за місцезнаходженням _____________________ регіонального управління Держмолодьжитла.

Адреса для листування: _____________________________________________________, телефон: _________________________ e-mail____________________________________________.

 

Додатки:

  1. Копія документа, що посвідчує особу – на ___ арк..
  2. Копія кредитного договору від ________ № ____ та додаткових договорів до нього – на ___ арк.

 

 

«___» ___________ 20___ року           ________________________     ________________________

                                                                                         (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

 

 

Примірна форма заяви для учасників програм здешевлення вартості іпотечних кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки комерційних банків (постанова КМУ № 343 та № 853)

________________ регіональне управління/іпотечний центр
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний
Фон д сприяння молодіжному житловому будівництву»

___________________________________________________________
(адреса регіонального управління)

___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

___________________________________________________________
(адреса)

___________________________________________________________

 

ЗАЯВА

Я, ___________________(ПІБ)___________________________ , повідомляю, що між мною

та ____________________________________________ було укладено договір _______________________ від ________________ № _____________.

Декларую, що я та члени моєї сім’ї є громадянами України та не маємо одночасно громадянства Російської Федерації.

У разі необхідності, на вимогу Держмолодьжитла (його регіонального управління) мною будуть надані документи, що стосуються прав та зобов’язань за вказаним договором, необхідні для  продовження співпраці.

Бажане місце обслуговування на континентальній частині України – за місцезнаходженням _____________________ регіонального управління  Держмолодьжитла.

Адреса для листування: _____________________________________________________, телефон: _________________________ e-mail____________________________________________.

 

Додатки:

  1. Копія паспорта громадянина України1 на ___ арк.
  2. Копія ідентифікаційного номера/ реєстраційного номера облікової картки платника податків – на __ арк.
  3. Копія договору ______________2 від ________ № ____ та додаткових договорів до нього  – на ___ арк.

 

«___» ___________ 20___ року           ________________________     ________________________

                                                                                         (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

 

 

1-1, 2, 3 сторінок та сторінки, де зазначене місце проживання

2-назва договору про часткову компенсацію процентів